IP KAMEROVÝ SYSTÉM INDIGO

DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM INDIGO VISION

 • záznam je zcela oddělen od zobrazování
 • detekce a analýza obrazu přímo v kameře, na „surovém“ obrazu v plném rozlišení a snímkové frekvenci
 • klient (monitoring) pracuje přímo s kamerou
 • není třeba robustní hardware ani na záznamovém zařízení ani na klientu
 • teoreticky neomezený počet záznamových zařízení a klientů
 • záznamové zařízení nahrává pouze obraz a poplachová data
 • klient pouze zobrazuje „živý“ obraz nebo nahrávku
 • každý klient má svou databázi nastavení a uživatelů – je možná záloha na zvoleném serveru
 • záznamová licence je obsažena přímo v kameře nebo enkodéru
 • je možné vzájemné zálohování záznamových zařízení

DECENTRALIZOVANÝ MALÝ SYSTÉM INDIGO VISION

DECENTRALIZOVANÝ STŘEDNÍ SYSTÉM INDIGO VISION

DECENTRALIZOVANÝ VELKÝ SYSTÉM INDIGO VISION

DECENTRALIZOVANÝ VELKÝ SYSTÉM INDIGO VISION S LOKÁLNÍM KONFIGURAČNÍM SERVEREM

FLEXIBILNÍ BUDOVÁNÍ SYSTÉMU

HARDWAROVÁ INTEGRACE

 • Jednoduchá úroveň integrace – ideální pro minimální požadavky
 • Může být vytvořena jen pomocí detektorů nebo čteček s reléovými výstupy a kamer nebo enkodérů Indigo Vision (nebo IP alarm modulů)

IP ALARM MODUL

 • 1U jednotka do racku s 32 binárními vstupy a 8 výstupy
 • Může být umístěna kdekoli na síti
 • Dvě verze : 1) Opticky izolované vstupy/výstupy, 2) Dohlížené vstupy s tamperem : trvale monitorují vstupní smyčku na zkrat nebo rozpojení

SOFTWAROVÁ INTEGRACE

Pomocí „SIK“ – Software Integration Kit se vytvoří softwarový interface ke konkrétnímu druhému systému

ZÁLOHOVÁNÍ REKORDÉRŮ

 • Několik záložních NVR může monitorovat jeden hlavní
 • Jeden záložní může monitorovat několik hlavních – Užitečná konfigurace např. pro pravidelný servis hlavních NVR – po dobu servisu nahrává záložní stroj
 • Je možné definovat různé vazby zálohování
 • Záložní NVR může nahrávat stejné kamery jako hlavní NVR, ale jiné obrazové streamy
 • Volba pokrytí rizika / cena systému
 • 200% pokrytí = 2 záložní NVR monitorují 1 hlavní NVR
 • 100% pokrytí = 1 záložní NVR monitoruje 1 hlavní NVR
 • 10% pokrytí = 1 záložní NVR monitoruje 10 hlavních NVR

kamerové systémy Janouch

Na Maninách 103

252 61 Dobrovíz

info@kasyja.cz

+420 775 919 445